Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

    Kế hoạch tham gia HKPĐ tỉnh NH 2012-2013

    (Bài giảng chưa được thẩm định)
    Nguồn: PGD&ĐT
    Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
    Ngày gửi: 19h:06' 22-10-2012
    Dung lượng: 52.5 KB
    Số lượt tải: 13
    Số lượt thích: 0 người

    UBND TÂN CHÂU
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
    
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
    
    Số: 507/KH-PGDĐT
    Tân Châu, ngày 16 tháng 10 năm 2012
    
    
    KẾ HOẠCH
    TẬP LUYỆN VÀ THAM GIA HKPĐ VÒNG TỈNH
    NĂM HỌC 2012-2013

    Căn cứ vào công văn số 1586/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc ban hành Điều lệ HKPĐ tỉnh Tây Ninh năm học 2012-2013; căn cứ vào kết quả Hội khỏe Phù Đổng huyện Tân Châu năm 2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu xây dựng kế hoạch tập luyện và tham gia HKPĐ vòng tỉnh cụ thể như sau:
    1- Kế hoạch tập luyện:

    Stt
    Nội dung
    Thời gian tập luyện
    Địa điểm tập luyện
    Số lượng VĐV, HLV
    Số ngày được hưởng chế độ tập luyện
    Ngày dự kiến thi đấu
    
    1
    Bóng đá TH (5-5)
    19/10 -> 03/11
    CLB Hạnh
    12
    15
    4->15/11
    
    2
    Bóng đá nam THCS (7-7)
    19/10 -> 03/11
    SVĐ huyện
    17
    15
    4->15/11
    
    3
    Bóng chuyền nam THCS
    19/10 -> 03/11
    THCS Trấn
    15
    15
    4->6/11
    
    4
    Bóng chuyền nữ THCS
    19/10 -> 03/11
    THCS Dây
    15
    15
    4->6/11
    
    5
    Cầu lông TH, THCS
    19/10 -> 09/11
    THCS Trấn,
    THCS Tân Đông
    TH Tân Phú A
    19
    8
    10->12/11
    
    6
    Đá TH, THCS
    19/10 -> 13/11
    THCS Trấn,
    THCS Bưng Bàng
    Các trường có VĐV
    16
    8
    14->16/11
    
    7
    Cờ vua TH,THCS
    Tự tập luyện theo hướng dẫn của GV tại các trường có VĐV dự thi
    12
    8 (sẽ được truy lãnh nếu VĐV đạt huy tại HKPĐ vòng tỉnh)
    12->15/11
    
    8
    Điền kinh TH,THCS
    Tự tập luyện theo hướng dẫn của GV tại các trường có VĐV dự thi
    35
    8 (sẽ được truy lãnh nếu VĐV đạt huy tại HKPĐ vòng tỉnh)
    14->16/11
    
    9
    Kéo co
    Nam – nữ: giao trường THCS Thị Trấn lựa chọn, tập luyện
    đội 10 VĐV + 1 HLV
    6 (sẽ được truy lãnh nếu VĐV đạt huy tại HKPĐ vòng tỉnh)
    12->13/11
    
    
    * Không tham gia vòng tỉnh đối với 02 môn: Bơi lội và Bóng bàn

    2- Thành phần đội tuyển: (Theo Quyết định triệu tập và bảng phân công HLV của từng môn kèm theo kế hoạch này)
    3- Hình thức tập luyện:
    3.1. Đối với các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu:
    - Tập luyện tập trung tại địa điểm đã quy định;
    - Thời gian, giờ giấc tập luyện, phương tiện đi lại, nghỉ ngơi … do đồng chí chuyên viên Phòng GD&ĐT được phân công phụ trách bộ môn quy định trên cơ sở thống nhất với Huấn luyện viên;
    3.2. Các môn cờ vua, điền kinh, kéo co: hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phân công giáo viên giáo dục thể chất của trường mình tập luyện cho VĐV trường mình. Phòng GD&ĐT sẽ cấp truy tiền bồi dưỡng cho VĐV, HLV nếu có VĐV đạt huy chương tại HKPĐ vòng tỉnh.
    4- Tổ chức thực hiện:
    4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
    - Dự trù toàn bộ kinh phí đi, lại, ăn ở, trang phục, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện và tham gia thi đấu vòng tỉnh;
    - Hoàn thiệân hồ sơ thi đấu;
    - Phân công chuyên viên phụ trách các bộ môn, theo dõi, kiểm tra quá trình tập luyện và hướng dẫn đoàn VĐV tham gia thi đấu.
    4.2. Hiệu trưởng các trường có VĐV, HLV tham gia:
    - Tạo điều kiện cho GV, học sinh tham gia tập luyện, thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra;
    - Chỉ đạo GV giáo dục thể chất tập luyện cho VĐV của đơn vị mình theo kế hoạch;
    - Các HLV được triệu tập phải nộp 1 tấm ảnh (3x4) để làm thẻ HLV.
    4.3. Các VĐV được triệu tập:
    - Tích cực tự tập luyện và tham gia tập luyện đầy đủ, nghiêm túc theo hướng dẫn của HLV.
    - Chấp hành tốt các qui định và yêu cầu của HLV, giáo viên phụ trách,
     
     
     
    Gửi ý kiến
    print