Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  Đề thi học kì 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thu Hiền
  Ngày gửi: 10h:00' 26-11-2019
  Dung lượng: 81.0 KB
  Số lượt tải: 354
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

  Môn kiểm tra: Địa lí
  Lớp: 8 Hệ: THCS
  Thời gian: 45 Phút (Không tính thời gian giao đề)

  Ma trận đề

  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Sáng tạo
  Cộng
  Định hướng phát triển năng lực học sinh
  
  Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
  - Nêu được đặc điểm vị trí địa lí của khu vực châu Á
  
  
  
  
  - Năng lực ghi nhớ, nhận biết
  
  Số câu

  
  
  
  1/2
  
  
  Số điểm
  2
  
  
  
  2
  
  
  Tỉ lệ %
  20
  
  
  
  20
  
  
  Bài 2: Khí hậu Châu Á
  
  - Giải thích được châu Á có nhiều đới khí hậu
  
  
  
  - Năng lực ghi nhớ, nhận biết
  
  Số câu
  

  
  
  1/2
  
  
  Số điểm
  
  1
  
  
  1
  
  
  Tỉ lệ %
  
  10
  
  
  10
  
  
  Bài 5: Dân cư và đặc điểm dân cư, xã hộc Châu Á
  
  
  - Vận dụng công thức tính mật độ dân số các khu vực.

  - Nhận xét được mật độ dân số của các khu vực. Giải thích.
  
  - Năng lực nhận biết, ghi nhớ
  
  Số câu
  
  


  1
  
  
  Số điểm
  
  
  2
  1
  3
  
  
  Tỉ lệ %
  
  
  20
  10
  30
  
  
  Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Châu Á
  
  - Nhận biết những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á
  
  
  
  - Năng lực ghi nhớ, nhận biết
  
  Số câu
  
  1/2
  
  

  
  
  Số điểm
  
  2
  
  
  2
  
  
  Tỉ lệ %
  
  20
  
  
  20
  
  
  Bài 9: Khu vực Tây Á
  - Nêu được đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á
  
  - Vận dụng kiến thức để giải thích Hymalaya là một hàng rào khí hậu

  
  
  - Năng lực nhận biết, ghi nhớ
  
  Số câu
   ½
  
   ½
  
  1
  
  
  Số điểm
  1
  
  1
  
  2
  
  
  Tỉ lệ %
  10
  
  10
  
  20
  
  
  Số câu
  1
   1
  1
  1
  4
  
  
  Tổng điểm
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  T ỉ lệ%
  30%
  30%
   30%
   10%
  100
  
  
    PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

  Môn kiểm tra: Địa lí
  Lớp: 8 Hệ: THCS
  Thời gian: 45 Phút (Không tính thời gian giao đề)

  (Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Câu 1: (3điểm) Trình bày đặc điểm vị trí địa lý và địa hình của châu Á? Giải thích vì sao Châu Á có nhiều đới khí hậu?
  Câu 2: (2điểm) Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào?
  Câu 3:(2điểm) Hãy nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á? Vì sao nói dãy Hymalaya là một hàng rào khí hậu?
  Câu 4: (3 điểm) Bảng: Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á:
  Khu vực
  Diện tích
  (Nghìn Km2)
  Dân số năm 2005
  ( Triệu người)
  Mật độ dân số
  (…………………)
  
  Đông Nam Á
  4495
  556
  …………………..
  
  Đông Á
  11762
  1529
  ………………….
  
  Nam Á
  4489
  1380
  …………………….
  
  Tây Nam Á
  7016
  313
  ………………….
  
  Trung Á
  4002
  61
  ………………….
  
  Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học hãy:
  a/ Tính mật độ dân số các khu vực trên? (điền vào dấu ………….. ở bảng trên)
  b/ Nhận xét mật độ dân số của các khu vực? Giải thích tại sao?
   
  Gửi ý kiến