Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  Đề thi học kì 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Uy Hùng
  Ngày gửi: 06h:31' 24-12-2019
  Dung lượng: 35.3 KB
  Số lượt tải: 430
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 20120

  Môn kiểm tra: VẬT LÝ
  Lớp: 8 Hệ: THCS
  Thời gian:45 phút (Không tính thời gian giao đề)

  Ma trận đề

  Cấp độ
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Sáng tạo
  Cộng
  Định hướng phát triển năng lực học sinh
  
  Lực, vận tốc và chuyển động
  1/Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).
  Khi vị trí của một vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.
  2/ Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

  3/Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.  4/Vận dụng công thức tính tốc độ .
  .
  
  - Năng lực tự học.
  - Giải quyết vấn đề.
  
  Số câu:
  4
  3

  0,5
  
  7,5
  
  
  Số điểm:
  1
  0,75
  2
  
  3,75
  
  
  Tỉ lệ %:
  10%
  7,5%
  20%
  
  37,5%
  
  
  Áp suất-áp suất chấ lỏng chất khí- Lực đẩy Acsimet
  5/ Viết công thức tính độ lớn lực đẩy, nêu được đúng tên đơn vị đo các đại lượng trong công thức.
  6/Mô tả được 2 hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét
  7/Công thức tính Áp Suất Chất lỏng p=dh
  8/Vận dụng công thức tính Áp Suất Chất lỏng p=dh.
  9/Vận dụng công thức tính Áp Suất Chất rắn
  
  - Năng lực tự học
  - Giải quyết vấn đề
  - Năng lực tư duy sáng tạo
  - Năng lực vận dụng kiến thức
  
  Số câu
  1
  1.75
  0,75
  1
  4,5
  
  
  Số điểm
  2
  2,25
  1
  1
  6,25
  
  
  Tỉ lệ %
  20%
  22,5%
  10%
  10%
  62,5%
  
  
  Tổng số câu
  5
  4,75
  1.75
  1
  12
  
  
  Tổng điểm
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  T ỉ lệ%
  30%
  30%
  30%
  10%
  100%
  
  
  

  PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020
  Môn kiểm tra: VẬT LÝ
  Lớp: 8 Hệ: THCS
  Thời gian:45 phút (Không tính thời gian giao đề)
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  I/ Trắc Nghiệm: ( 2 điểm)
  Câu 1: Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào sau đây?
  A. 36m/s B. 36000m/s C. 100m/s D. 10m/s
  Câu 2 : Chiều của lực ma sát là:
  A. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
  B. Ngược chiều với chiều chuyển động của vật.
  C. Có thể cùng chiều, ngược chiều với chuyển động của vật
  D. Tuỳ thuộc vào lực ma sát, không phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật.
  Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hướng của lực đẩy Acsimet?
  A. Hướng thẳng đứng lên trên B. Hướng thẳng đứng xuống
  C. Theo mọi hướng D. Một hướng khác.
  Câu 4 : Khi ô tô bị sa lầy, người ta thường đổ cát, sạn hoặc đặt dưới lốp xe một tấm ván. Cách làm này nhằm mục đích gì?
  A. Làm giảm ma sát B.Làm tăng ma sát C. Làm giảm áp suất D. Làm tăng áp suất
  Câu 5 : Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây đúng?
  A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước
  B. Người lái đò đứng yên so với bờ sông
  C. Người lái
   
  Gửi ý kiến