Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thanh Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:07' 18-12-2015
  Dung lượng: 743.7 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN
  HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN GÒ DẦU
  HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
  QUÝ THẦY CÔ

  CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN
  Giáo viên dạy: Trương Thanh Hoàng
  KIỂM TRA MIỆNG
  Bài tập: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2 trên cùng mặt phẳng tọa độ ?
  * Hàm số :y = 2x + 3
  Cho x = 0 => y = 3
  Cho y = 0 => x = - 1,5
  * Hàm số :y = 2x - 2
  Cho x = 0 => y = - 2
  Cho y = 0 => x = 1
  ĐÁP ÁN
  2
  -1,5
  2
  -1
  -2
  -1
  -2
  -3
  1
  2
  3
  y
  x
  O
  1
  y = 2x + 3
  y = 2x -2
  3
  Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng:
  Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
  Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0 - Trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Kết luận tổng quát:
  Trên cùng một mặt phẳng, 2 đường thẳng có những vị trí tương đối nào ?
  4
  y
  O
  x
  Cắt nhau
  Song song
  Trùng nhau
  5
  Tiết 23
  -1,5
  2
  -1
  -2
  -1
  -2
  -3
  1
  2
  3
  y
  x
  O
  1
  y = 2x + 3
  Đồ thị của hàm số y = 2x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm (1 ; 2)
  y = 2x
  y = 2x -2
  Bài toán:
  Vẽ đồ thị của hàm số y =2x
  trêncùng một mặt phẳng
  tọa độ đã cho trên hình:

  1. Đường thẳng song song
  6
  Tiết 25
  -1,5
  2
  -1
  -2
  -1
  -2
  -3
  1
  2
  3
  y
  x
  O
  1
  y = 2x + 3
  y = 2x
  y = 2x - 2
  Em có nhận xét gì về vị trí của
  đường thẳng y = 2x + 3 và
  đường thẳng y = 2x - 2
  Đường thẳng y = 2x + 3
  song song
  với đường thẳng y = 2x - 2
  Vì cùng song song với đường thẳng y = 2x
  Nhận xét hệ số a của đường
  thẳng y = 2x + 3 với hệ số a của
  đường thẳng y = 2x - 2
  2
  2
  + 3
  - 2
  2
  2
  + 3
  - 2
  Nhận xét hệ số b của đường
  thẳng y = 2x + 3 với hệ số b
  của đường thẳng y = 2x - 2
  7
  Hai đường thẳng
  (d): y = ax + b (a ≠ 0) và
  (d’): y = a’x + b’ (a’ ≠ 0)
  Tiết 23
  -1,5
  2
  -1
  -2
  -1
  -2
  -3
  1
  2
  3
  y
  x
  O
  1
  y = 2x + 3
  y = 2x - 2
  (d)
  (d’)
  Khi nào (d) song song (d’)?
  y = ax + b
  y = a`x + b`
  (d) // (d’) 
  a = a’
  b ≠ b’
  Khi nào (d) trùng (d’)?
  a = a’
  b = b’
  y = 2x + 3
  1. Đường thẳng song song
  Đường thẳng y = 2x + 3 song song
  với đường thẳng y = 2x – 2
  vì a = a’ = 2 và b ≠ b’ (3 ≠ -2)
  Ví dụ:
  Kết luận
  Hai đường thẳng
  y = ax + b (a ≠ 0) và
  y = a’x + b’(a’≠ 0)
  song song với nhau
  khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’
  và trùng nhau
  khi và chỉ khi a = a’, b = b’.
  8
  Hai đường thẳng
  (d): y = ax + b (a ≠ 0) và
  (d’): y = a’x + b’ (a’≠ 0)
  Tiết 23
  Tìm các cặp đường thẳng song
  song trong các đường thẳng sau:
  (d1): y = 0,5x + 2; (d2): y = 0,5x - 1;
  (d3): y = 1,5x + 2
  1. Đường thẳng song song
  Bài tập
  (d1)
  0,5
  Giải
  0,5
  2
  - 1
  //
  (d2)
  (d1)
  (d2)
  (d3)
  (d3)
  như thế nào với
  cắt
  như thế nào với
  cắt
  Khi nào (d) cắt (d’)?
  2. Đường thẳng cắt nhau
  (d) cắt (d’) 
  a ≠ a’
  Đường thẳng y = 0,5x - 1 cắt
  đường thẳng y = 1,5x + 2
  vì a ≠ a’ (0,5 ≠ 1,5)
  Ví dụ:
  Kết luận/sgk.53
  Kết luận
  Hai đường thẳng
  y = ax + b (a ≠ 0) và
  y = a’x + b’(a’≠ 0)
  cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’
  9
  Hai đường thẳng
  (d): y = ax + b (a ≠ 0) và
  (d’): y = a’x + b’ (a’≠ 0)
  Tiết 25
  Tìm các cặp đường thẳng song
  song trong các đường thẳng sau:
  (d1): y = 0,5x + 2; (d2): y = 0,5x - 1;
  (d3): y = 1,5x + 2
  1. Đường thẳng song song
  Bài tập
  Giải
  2
  //
  (d1)
  (d1) cắt (d3)
  2. Đường thẳng cắt nhau
  (d) cắt (d’) 
  a ≠ a’
  (d2)
  (d2) cắt (d3)
  2
  0,5
  1,5
  Chú ý: Khi a ≠ a’ và b = b’ thì
  (d) và (d’) có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b .
  Kết luận/sgk.53
  Kết luận/sgk.53
  10
  Tiết 25
  Hai đường thẳng (d): y = ax + b (a ≠ 0) và (d’): y = a’x + b’ (a’≠ 0)
  (d) song song (d’)  a = a’ và b ≠ b’
  1. Đường thẳng song song
  (d) trùng (d’)  a = a’ và b = b’
  2. Đường thẳng cắt nhau
  Chú ý. Sgk/53
  3. Bài toán áp dụng.
  Kết luận/sgk.53
  Kết luận/sgk.53
  Cho hai hàm số bậc nhất:
  y = 3mx + 2 và
  y = (m + 2)x – 3
  Tìm giá trị của m để đồ thị của
  hai hàm số đã cho là:
  a. Hai đường thẳng cắt nhau.
  b. Hai đường thẳng song song.
  11
  Tiết 23
  Cho biết hàm số y=ax + b
  là hàm số bậc nhất Khi nào?
  Cho biết hệ số a’ và hệ số b’
  của hàm số y = (m + 1)x + 2
  Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi a ≠ 0
  Hàm số y = (m + 1)x + 2 có hệ số
  a’ = m + 1 và b’ = 2
  Cho biết hệ số a và hệ số b
  của hàm số y = 2mx + 3
  Hàm số y =2mx + 3 có hệ số a = 2m và b = 3
  3. Bài toán áp dụng.
  12
  Tiết 23
  Bài giải
  HẾT GIỜ
  Các em hoạt động nhóm Trong thời gian 2 phút
  Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường
  thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

  a) y = 1,5x+2 (d1); b) y = x+ 2 (d2); c) y = 0,5x - 3 (d3)
  d) y = x - 3 (d4); e) y = 1,5x - 1 (d5); g) y = 0,5x + 3 (d6)
  Bài tập 20/GSK/54
  Tiết 23
  3. Bài toán áp dụng.
  14

  Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp
  đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:
  a) y = 1,5x+2 (d1); b) y = x+ 2 (d2); c) y = 0,5x - 3 (d3)
  d) y = x - 3 (d4); e) y = 1,5x - 1 (d5); g) y = 0,5x + 3 (d6)
  Bài tập 20/GSK/54
  Bài giải
  Ba cặp đường thẳng cắt nhau là:

  (d1)  (d4)
  (d2)

  (d5)
  (d3)

  (d5)
  Các cặp đường thẳng song song với nhau là:
  (d1)


  (d5)
  (d2)

  (d4)
  (d3)

  (d6)


  ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT NÀY
  A/ LÝ THUYẾT:
  -Khi nào thì hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau?
  B/BÀI TẬP :
  -Bài 21; 22 /54; 55 /SGK.
  -Hướng dẫn bài tập 21. Bài tập 21 tương tự bài tập trong phần áp dụng SGK
  ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT TIẾP THEO
  -Chuẩn bị: Bảng nhóm, bút long, bài tập tiết sau Luyện tập
  HƯỚNG DẪN HỌC TẬP :
  Quý thầy cô giáo
  Các em học sinh
  Xin chân thành cảm ơn !
   
  Gửi ý kiến