Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  MÔĐUN 36

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trúc Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:36' 16-03-2019
  Dung lượng: 358.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHẠM QUỲNH


  MODULEIHCS<


  GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HOC Cơ sở D) A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
  Giáo dục giá ửị sổng là quá trình tổ chúc và huỏng dẫn hoạt động cửa học sinh để học sinh chiếm lĩnh được các giá trị xã hội, hình thành nÊn hệ thống giá trị của bản thân phù hợp với sụ mong đợi và yÊu cầu chung cửa toàn xã hội. Giáo dục giá trị sổng, với cách hiểu như vậy, là bộ phận cổt yếu cửa mọi chương trình giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người.
  ĐỂ hướng dẫn giáo vĩÊn biết úng dụng việc giáo dục giá trị sổng vào trong những hoạt động dạy học, module này cũng yÊu cầu giáo vĩÊn tụ thiết kế những bài tập theo các tình huổng khác nhau, theo các phương pháp khác nhau... tù đỏ đưa ra những hành vĩ úng xủ mỏi theo đứng hệ giá trị sổng. Module còn yéu cầu giáo vĩÊn lập những kế hoạch làm mẫu các hoạt động theo các giá trị khác nhau trong lớp học, trong giờ ngoại khoá... Module này không phải là một tài liệu đỏng mà khuyến khích giáo vĩÊn chia se kinh nghiệm, sụ sáng tạo cửa bản thân qua việc tụ thiết kế các hoạt động, tụ dàn dụng các vờ kịch, tụ sáng tác ca khúc, bài thơ, tụ sưu tàm các câu chuyện... lìÊn quan đến các giá trị sổng. ĐiỂu quan trọng nhất, moi giáo vĩÊn đồng thời cũng phải là một tàn gương thục hiện các hành vĩ theo giá trị sổng.
  Là tài liệu huỏng dẫn tụ học, cẩu trúc chung cửa tài liệu đắp úng các yéu cầu: sác định mục tiêu dạy học cụ thể; hoạch định nội dung (đổi tương học tập) giúp giáo viên thục hiện mục tìÊu dạy học; thiết kế các hoạt động (con đường lĩnh hội) để thục hiện nội dung; thông tin cơ bản giúp giáo vĩÊn thục hiện các hoạt động; các công cụ để giáo vĩÊn tụ kiỂm tra, đánh giá kết quả học tập.
  li thuyết bao gồm nội dung chi tiết, giải thích và ví dụ vỂ các khái niệm chú yếu.
  Bài tập được đan xen vào nội dung nhằm giúp bạn chú động suy nghĩ vỂ khái niệm vầ vấn đỂ đang được thâo luận.
  Bài tụ đánh giá nhằm giúp bạn đánh giá những kiến thúc mà bạn tiếp thu được tù moi chương.
  Ngoài ra, bạn cỏ thể tìm thấy trong phần cuổi cửa moi nội dung hoặc hoạt động:
  4- Bài tập để kiểm tra sụ hiểu biết cửa bạn vỂ các khái niệm đã trình bày.
  4- Bài tập tình huổng cho phép bạn áp dụng kiến thúc và kỉ năng của bạn vào việc phân tích một tình huổng cụ thể. Bạn sẽ được dẫn dất qua các hoạt động học tập chú yếu như: đọc, ghi chép, làm taầi thục hành, bài tập tụ đánh giá và suy ngẫm. Sau moi chương, bạn nÊn dùng ù trang suy ngẫm để điểm lai những điỂu bạn cám thấy lâm đấc. Hãy thảo luận những vấn đỂ bạn đã học với đồng nghiệp và tận dụng cơ hội để áp dụng những điỂu bạn đã học.
  Ngay bây giữ, bạn hãy dành ít phủt để viết ra những mong đợi cửa minh khi bất tay nghìÊn cứu module này.
  

  Module giủp giáo viÊn cỏ thể:
  NÊU lÊn đuợc quan niệm về giá trị, định hướng giá trị và giá trị sổng.
  Phân loại giá trị s ổng và sụ lìÊn hệ giữa chứng.
  Xác định được vai trò và mục tìÊu giáo dục giá trị sổng cho học sinh trung học cơsờ.
  Ý nghĩa cửa giáo dục giá trị sổng đổi cho học sinh trung học cơ sờ.
  Vận dụng các phuơng pháp giáo dục giá trị sổng cho học sinh trung học cơ sờ.
  Thục hành xây dụng, thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sổng. (íặ c. NỘI DUNG
  Nội dung 1
  KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ SÕNG VÀ PHÂN LOẠI GIÁ TRỊ SÕNG Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm giá trị sống.
  Nhiệm vụ
  Bạn cho biếtýkiỂn cửamìnhvề khái niệm giá trị sổng.
  2. Thông tin phàn hõi
  Giá trị sổng (Living values) von là chú đỂ đã được bàn thảo tù khá sớm trong lịch sú. Trong những bàn thâo đỏ, nhìỂu nội dung cửa các khoa học xã hội nhân vàn như Triết học, Đạo đúc học, Xã hội học, Tôn giáo học, Tâm lí học, Giáo dục học... đã đuợc đẺ cập đến để làm nõ nội hàm cửa nỏ. Chẳng hạn: Cuộc sổng là gì? Ý nghĩa cửa cuộc sổng là gì? Những gì làm cho cuộc sổng trờ nÊn cỏ ý nghĩa? Lam thế nào con người cỏ thể chung sổng với nhau mà không xung đột? Con người cỏ những quyền cơ bản nào? ĐiỂugìlàmnÊn phẩm giá của con người?...
  vậygĩả trị sctag ỉà gĩ ?
  Giá trị sổng (hay còn gọi là “giá trị cuộc
   
  Gửi ý kiến