Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  MODUN 5

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trúc Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:35' 16-03-2019
  Dung lượng: 230.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  TRẦN QUỐC THÀNH
  /
  
  
  
  MODULE THCS 5
  5

  i
  
  \
  
  
  
  
  NÂNG CAO NĂNG LỤC HIỂU BIẾT VÁ XÂY DỰNG MŨ TRUỪNG GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
  □ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
  Module này` nÊu nõ nội dung và đặc điểm cửa môi truững học tập cửa HS THCS; làmrõ các thành tổ của môi trường học tập của cầp học này và phân loại các môi trường học tập cửa HS THCS.
  Module cũng cho người học hiểu được vai trò quan trọng của môi trường học tập đổi với quá trình học tập và kết quả học tập cửa HS THCS. Tù đỏ sác định trách nhiệm cửa gia đình, nhà truững và 3Q hội trong việc xay dụng môi trường học tập thuận lợi, phù hợp với yéu cầu học tập cửa HS THCS để các em cỏ điỂu kiện học tập thuận lợi và đạt kết quả tổt nhất trong điỂu kiện còn nhĩỂu khỏ khăn hiện nay.
  ĐiỂu đỏ quyết định sụ tồn tại song song “vừa tính trê con, vùa tính người lớn" ù lứa tuổi này. Mặt khác, ù những em cùng độ tuổi lai cỏ sụ khác biệt vỂ múc độ phát triển các khía cạnh khác nhau cửa tính người lớn. Sụ khác nhau đỏ do hoàn cảnh sổng, do những hoat động khác nhau cửa các em tạo nên.
  Các nội dung chính cửa module gồm:
  lìm hiểu vỂ giai đoạn lứa tuổi HSTHCS.
  Giới thiệu vỂ môi trường họ c tập.
  Phân loại môi truửng học tập.
  Ẵnh hường cửa môi trường học tập.
  Biện pháp xây dung môi truửng học tập.
  # B. MỤC TIÊU
  Sau khi học XDng module này, GV đạt được:
  Kiến thúc:
  TrÊn cơ sờ hiểu rõ đặc điỂm hoạt động học tập của HS THCS, nắm được nội đung, đặc điểm và các thành tổ của mòi trưòrng học lập của HS THCS; hiểu rõ vai trò cửa môi trường học lập đổi với quá trình và kết quả học tập cửa các em.
  

  Nội dung 1
  TÌM HIỂU VỀ GIAI ĐOẠN LÚATUốIHỌC SINH TRUNG HỌC cơ SỞ
  MỤC TIÊU
  GV cỏ được những kiến thúc về tâm lí lứa tuổi HS THCS, tù đỏ vận dụng vào việc xây dụngmôi trường học tập cho HS THCS.
  THÔNG TIN cơ BÂN
  Khái niệm học sinh Trung học cơ sờ
  Lứa tuổi HS THCS bao gồm những em cỏ độ tuổi tù 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi. Đỏ là những em đang theo học tù lớp 6 đến lớp 9 ờ trường THCS. Lứa tuổi này còn gọi là lúa tuổi thiếu nĩÊn và nỏ cỏ một vị trí đặc biệt trong thòi kì phát triển cửa tre em. Vị trí đặc biệt này đuợc phân ảnh bằng những tÊn gọi khác nhau: “thời kì quá độ", “tuổi khỏ bảo", “tuổi khủng hoảng", “tuổi bất trị .. Những tÊn gọi đỏ nói lÊn tính phúc tạp và tàm quan trọng của lứa tuổi này` trong quá trinh phát triển của tre em.
  Đây là thòi kì chuyển tù thời thơ ấu sang tuổi trường thành.
  Đặc đểm tâm li lừa tuổi học sinh Trung học cơ sờ
  Nội dung cơ bản cửa sụ khác biệt ù lứa tuổi HS THCS với các em ù lứa tuổi khác là sụ phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đổi về các mặt tri tuệ , đạo đúc. Việc xuất hiện những yếu tổ mới cửa sụ truởng thành do kết quả sụ biến đổi cửa cơ thể, cửa sụ tụ ý thức, cửa các kiỂu quan hệ với nguửi lớn, với bạn bè, cửa hoạt động học tập, hoạt động xã hội...
  YỂu tổ đầu tiÊn cửa sụ phát triển nhân cách ò lứa tuổi HS THCS là tính tích cục xã hội mạnh mẽ cửa bản thân các em nhằm lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mục nhất định, nhằm xây dụng những quan hệ thoả đáng với người lớn, bạn bè và cuối cùng nhằm vào bản thân, thiết kế nhân cách của minh, thiết kế tương lai cửa minh với mục đích thục hiện những ý định, nhiệm vụ... một cách độc lập.
  Tuy nhiên quá trình hình thành cái mỏi thường kéo dài về thòi gian và phụ thuộc vào điẺu kiện sổng, hoạt động cửa các em Do đỏ, sụ phát triển tâm lí ờ lứa tuổi này dìến ra không đồng đẺu vỂ mọi mặt ĐiỂu đỏ quyết định sụ tồn tại song song “vừa tính tre con, vừa tính người lớn" ờ lứa tuổi này`. Mặt khác, ờ những em cùng độ tuổi Lại cỏ sụ khác biệt vỂ múc độ phát triển các khía cạnh khác nhau cửa tính người lớn. Sụ khác nhau đỏ do hoàn cảnh sổng, do những hoạt động khác nhau cửa các em.
  TRÀ LỜI CÂU HÒI
  Câu 1: Theo anh (chị), để xây dụng môi trường học lập cho HS THCS cần lưu ý những đặc điểm tâm lí nào?
  Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm tâm lí của lúa tuổi HS THCS.
  CHIA SẺ VỚI ĐỒNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG, TỔ CHUYÊN MÔN
   
  Gửi ý kiến