Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  bài tập hóa học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Trị
  Ngày gửi: 16h:56' 12-09-2017
  Dung lượng: 195.5 KB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI TẬP VỀ THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
  Câu 1 : Tìm mệnh đề đúng
  A/ Nguyên tử là là những hạt cực kì nhỏ bé không thể phân chia được
  B/ Nguyên tử có cấu tạo phức tạp và không thể phân chia được
  C/ Khi chia nhỏ nguyên tử các hợp phần thu được không còn giữ nguyên tính chất nguyên tử ban đầu
  D/ Nguyên tử có thể chia nhỏ và các hợp phần thu được có tính chất giống như nguyên tử ban đầu
  Câu 2 : Hạt nhân của hầu hết các nguên tử gồm các hạt
  A/ Electron và Nơtron B/ Proton C/ Notron D/ Proton và Notron
  Câu 3 : Vỏ nguyên tử gồm các hạt
  A/ Proton và Notron B*/ Electron
  C/ Electron và Nơtron D/ Electron , Proton , Notron
  Câu 4 : Điện tích nào sau đây là của hạt electron
  A/ -1,602.1019(c) B/ 1+ C/ -eo=1- D/ 9, 1095.10-31
  Câu 5 : Trong nguyên tử hạt không mang điện là
  A/ Proton B/ Notron C/ Electron D/ không có hạt nào
  Câu 6 : Trong nguyên tử hạt có khối lượng rất bé không đáng kể là
  A/ Electron B/ Proton C/ Notron D/ Electron và Nơtron
  Câu 7: Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân . Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 5cm thì đường kính nguyên tử sẽ là
  A/ 0,5cm B/ 250m C/ 50m D/ 500m
  Câu 8 : Nguyên tử Zn có bán kính R=1,35.10-1 nm , khối lượng nguyên tử là 65u . Khối lượng riêng của nguyên tử sẽ là
  A / 3,8 g/cm3 B/ 32,89 g/cm3 C/ 10,475g/cm3 D/ một số khác
  Câu 9 : Thực tế hầu như khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính R=2.10-6 nm . Với số liệu ở câu 8mkhối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử Zn là
  A/ 3,22.10-15g/cm3 B/ 3,22.1015 kg/cm3 C/ 3,22 tỉ tấn /cm3 D/ 3,22 kg/cm3
  Câu 10 : Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng
  A/ số khối A B/ số Notron C/ số Proton D/ số Proton và Notron
  Câu 11/ Một nguyên tố đặc trưng bởi
  A/ khối lượng nguyên tử B / số eltron lớp ngoài cùng
  C/ tổng số Proton và Notron D/ số proton trong hạt nhân
  Câu 12 : Nguyên tử Al có bán kính 1,43 và có khối lượng nguyên tử là 27 đvC .
  Khối lượng riêng của nguyên tử Al là
  A/ 4,245 g/cm3 B/ 3,662 g/cm3 C/ 3,0134 g/cm3 D/ 3,896 g/cm3

  BÀI TẬP : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC – ĐỒNG VỊ
  Câu 1: Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
  A/ số hạt proton = số hạt notron
  B/ số hạt electron = số hạt notron
  C/ số hạt electron = số hạt proton
  D/ số hạt proton = số hạt electron = số hạt notron
  Câu 2 : Nếu hạt nhân nguyê tử có Z hạt proton thì
  A/ Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z+
  B/ Điện tích hạt nhân là Z
  C/ Số hạt notron là Z
  D/ Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử là 2Z
  Câu 3: Nguyên tử P có Z=15 , A=31 nên nguyên tử P có
  A/ 15 hạt proton , 16 hạt electron , 31 hạt notron
  B/ 15 hạt electron , 31 hạt notron , 15 hạt proton
  C/ 15 hạt proton , 15 hạt electron , 16 hạt notron
  D/ Khối lượng nguyên tử là 46u
  Câu 4: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có
  A/ cùng điện tích hạt nhân Z B/ cùng số khối
  C/ cùng số pproton D/ tất cả đều đúng
  Câu 5: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyê tố hoá học vì nó cho biết
  A/ số hiệu nguyên tử Z B/ số khối A
  C/ số khối A và số hiệu nguyên tử Z D/ nguyên tử khối và nguyên tử gam của nguyên tử
  Câu 6: Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi
   
  Gửi ý kiến