Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  de cuong thi ly thuyet nang luc su pham

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  Ngày gửi: 07h:54' 29-09-2017
  Dung lượng: 206.5 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Châu Thành, ngày 30 tháng 9 năm 2013


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT (KIỂM TRA NĂNG LỰC)
  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
  Năm học: 2013-2014


  1) Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục THCS 2013-2014 (công văn số /PGDĐT-THCS ngày /9/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2013-2014)
  2) Nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. (Chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008).
  3) Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008.
  4) Chương II, Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009.
  5) Quan điểm và định hướng về đổi mới phương pháp dạy học của Bộ GD&ĐT; Đặc trưng cơ bản của các phương pháp dạy học tích cực.
  6) Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT.
  7) Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
  8) Chương IV Điều 31, 32 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT)
  9) Chương II, Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT).
  10) Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số …./2012/QĐ-UBND ngày …/…./2012 của UBND tỉnh Tây Ninh.
  11) Quy trình các bước giải quyết tình huống giáo dục; Giải quyết một tình huống giáo dục cụ thể.
  12) Thiết kế ma trận đề kiểm tra
  ________________________________


  UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Châu Thành, ngày 30 tháng 10 năm 2013


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT (KIỂM TRA NĂNG LỰC)
  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
  Năm học: 2013-2014


  Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục THCS 2013-2014 (công văn số: 399/HD-PGD&ĐT ngày 23/8/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2013-2014)
  Đáp án: công văn số: 399/HD-PGD&ĐT ngày 23/8/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (đính kèm).
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi trường trung học cơ sở.
  2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
  3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và
   
  Gửi ý kiến