Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  đề KT 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Trị
  Ngày gửi: 18h:43' 09-10-2017
  Dung lượng: 30.5 KB
  Số lượt tải: 209
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS Hòa Hội Kiểm Tra 1 Tiết ( thời gian 45 phút)
  Họ Và Tên:................................... Đề Số: 5
  I. Trắc Nghiệm. (3đ)
  Câu 1: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
  A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.
  C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.
  Câu 2: Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là:
  A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.
  C. CaO, FeO, Na2O, Cr2O3. D. CuO, Al2O3, K2O, SnO2.
  Câu 3: Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là:
  A. 40g . B. 80g. C. 160g. D. 200g.
  Câu 4: Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:
  A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO. B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O .
  C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O. D MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.
  Câu 5: Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
  A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. B. Cu, CuO, Cu(OH)2.
  C. Na2O, NaOH, Na2CO3. D.MgO, MgCO3, Mg(OH)2.
  Câu 6: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
  A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.
  C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.
  Câu 7. Khi cho 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:
  A. 250 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 125 ml
  Câu 8: Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:
  A. CO2 và BaO. B. K2O và NO. C. Fe2O3 và SO3. D. MgO và CO.
  Câu 9: Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:
  A. Na2O, SO3, CO2 . B. K2O, P2O5, CaO.
  C. BaO, SO3, P2O5. D.CaO, BaO, Na2O
  Câu 10: 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:
  A. 0,5mol H2SO4. B. 0,25mol HCl. C. 0,5mol HCl. D. 0,1mol H2SO4.
  II. Tự luận (7đ).
  Câu 1. Cho các chất sau: Na2O, SO3, FeO, P2O5, CO2,CaO . Chất nào tác dụng với
  a/ H2O b/ dung dịch NaOH c/ dung dịch HCl d/ dung dịch H2SO4.
  Viết phương trình phản ứng xảy ra và cân bằng.
  Câu 2. Hoàn thành phương trình phản ứng sau và cân bằng.
  Fe(OH)3 + H2SO4 Al2O3 + HCl 
  AlOH)3 + HCl Al(OH)3 + H2SO4 
  Fe(OH)3 + H2SO4 Al2O3 + HCl 
  AlOH)3 + HCl Al(OH)3 + H2SO4 
  P2O5 + NaOH CO2 + Ca(OH)2
  Câu 3. Hòa tan 20,4 gam nhôm oxit bằng 196 g dung dịch axit sunfuaric a%. Tính
  a. Tính giá trị a.
  b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
  c. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.
  (cho biết Al = 27, S = 32, O = 16, H = 1)
   
  Gửi ý kiến