Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  GIÁO ÁN HỘI GIẢNG VÒNG HUYỆN 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:26' 13-10-2017
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô
  đến dự giờ lớp 9a
  Kiểm tra bài cũ
  Hãy chọn các cụm từ trong bảng sau điền vào chỗ còn thiếu để được những khái niệm đúng?
  1/ Nếu đại lượng y ..................... vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được..................... giá trị tương ứng của y thì y được gọi là.................. của x, x gọi là...................
  3/ Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là .................của hàm số y = f(x)
  2/ Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x). Ta kí hiệu f(x0) là ....................................... y = f(x) tại x = x0.
  4/ Đồ thị của hàm số y = a.x( a ? 0) là một ........................ đi qua gốc toạ độ.
  đường thẳng
  phụ thuộc
  chỉ một
  hàm số
  đồ thị
  giá trị của hàm số
  biến số
  đoạn thẳng
  Chương I: Hàm số và đồ thị
  §1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG
  CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
  ĐẠI SỐ 9
  Tiết 19
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  1. Khái niệm hàm số
  Khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x?
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một (duy nhất) giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
  Ví dụ: a) y là hàm số của x được cho bởi bảng sau:
  * Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức và sơ đồ Ven...
  Có mấy cách cho hàm số?
  b, y là hàm số của x cho bởi công thức:
  y = 2x ;
  y = 2x + 3 ;
  b, y là hàm số của x cho bởi sơ đồ Ven
  Đại lượng
  x
  Đại lượng
  y
  y phụ thuộc x
  Với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị y tương ứng
  Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
  Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
  Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
  Bài tập 1: Trong các bảng sau, bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?
  Hàm số y cho bởi bảng 3 được gọi là hàm hằng.
  Hàm số được cho bởi bảng 3 có gì đặc biệt?
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  1. Khái niệm hàm số
  * Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức và sơ đồ Ven...
  * Khi x thay đổi mà y luôn nhận được giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng.
  * Khi y là hàm số của x ta có thể viết: y = f(x), y = g(x)..
  Theo cách kí hiệu
  y = f(x) thì hàm số y=5x-3 có thể viết như thế nào?
  Nếu viết f(3) = 9, f(a) = b thì em hiểu như thế nào?
  Ví dụ: y = f(x) = 5x - 3
  y phụ thuộc x
  Với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị y tương ứng
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  * Khi có y = f(x), ta hiểu rằng biến x chỉ lấy những giá trị mà f(x) xác định.
  1. Khái niệm hàm số
  Tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10).
  ?1
  Giải
  VD:
  Hàm số y = 2x + 3 xác định với mọi giá trị của biến x
  Hàm số xác định với mọi giá trị của biến x khác 0
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  2. Đồ thị của hàm số
  ?2
  b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x
  Giải
  C(1;2), D(2;1),
  a) Biểu diễn các điểm
  trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Ta có
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  b) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.
  A(1;2)
  * Cách vẽ:
  +) Với x = 1 thì y = 2
  => Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị
  Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 2x.
  +) Với x = 0 thì y = 0
  => Điểm O(0; 0) thuộc đồ thị.
  y = 2x
  +) Vẽ hệ trục toạ độ xOy
  2. Đồ thị của hàm số
  ?2
  ? Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè

  Bài tập 2: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng
  2) Hai hàm số trên xác định với....................
  a) Đối với hàm số y = 2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y .....................

  b) Đối với hàm số y = -2x+1 khi x tăng lên thì các giá trị tương ứng của y ......................
  ? Ta nói hàm số y = 2x + 1 đồng biến trên R.
  mọi x thuộc R.
  tăng lên
  giảm đi
  ? Ta nói hàm số y = - 2x + 1 nghịch biến trên R.
  1)
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến
  * Tổng quát (sgk):
  + Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R.
  + Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến trên R.
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  + Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  + Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R.
  §1. Nh¾c l¹i vµ bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè
  Bài tập 3:
  Trong bảng các giá trị tương ứng của x và y, bảng nào cho ta hàm số đồng biến? nghịch biến? (Với y là hàm số của x ).
  Bảng a: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y giảm đi nên y là hàm số nghịch biến.
  Bảng b: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y tăng lên vậy y là hàm số đồng biến.
  Bảng c: Khi giá trị của x thay đổi mà giá trị tương ứng của y không thay đổi. Vậy y là hàm số không đồng biến, không nghịch biến. (Hàm hằng)
  Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số
  Khái niệm hàm số
  Đồ thị hàm số
  Hàm số đồng biến, nghịch biến
  Khái niệm hàm số, hàm hằng
  Hiểu được hàm số nhận những giá trị biến như thế nào
  Nhận biết hàm số, biết cách tính giá trị hàm số
  Cách biểu diễn điểm trên trục tọa độ, cách vẽ đồ thị hàm số y = ax
  Thế nào là hàm số đồng biến?
  Khái niệm đồ thị hàm số
  Thế nào là hàm số nghịch biến?
  Hướng dẫn về nhà
  - Làm bài 1, 2, 3, 4, 7 (SGK tr 45 - 46)
  - Bài tập bổ sung
  Chứng minh với mọi x thuộc R, hàm số y = ax + b luôn đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0?
  - Ôn tập các khái niệm đã học về hàm số
  Cảm ơn quý thầy cô cùng các em !
  1
  4
  3
  5
  2
  Rung chuông vàng
  Chọn câu đúng nhất:
  Cho hàm số y = f(x) = 3x. Ta có
  A. Hàm số y = f(x) = 3x đồng biến.
  B. Hàm số y = f(x) = 3x nghịch biến.
  C. Hàm số y = f(x) = 3x đồng biến trên R.
  D. Hàm số y = f(x) = 3x nghịch biến trên R.
  1
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  Hết giờ
  Cho các bảng giá trị sau. Bảng nào biểu diễn y là hàm số của x?
  A. Bảng 1
  B. Bảng 2
  D. Tất cả đều đúng
  C. Bảng 2, 3
  2
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  Hết giờ
  3
  Cho các biểu thức sau. Biểu thức nào biểu diễn y là hàm số của x?
  A. y = 3x + 5
  B. y3 = 2x -
  D. Đáp án A và C
  C. x =
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  Hết giờ
  4
  Cho hàm số y = f(x) = 3x - 4
  Giá trị của hàm số tại x = 1, x = -2, x = 4 lần lượt là:
  A. f(1) = 2, f(-2) = 4, f(4) = -5
  B. f(1) = -1, f(-2) = 2, f(4) = -5
  C. f(1) = -1, f(-2) = -10, f(4) = 8
  D. Tất cả đều sai
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  Hết giờ
  5
  Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?
  A. y = 3x + 5
  B. y = - 2x2 + 3x
  D. Đáp án B và C
  C. y = - 4x - 0,5
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  Hết giờ
   
  Gửi ý kiến