Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Sở GD Tây Ninh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD
  Người gửi: Nguyễn Huy Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:12' 17-04-2011
  Dung lượng: 178.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 1384 /SGD&ĐT-GDTrH Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2010

  HƯỚNG DẪN
  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2010 - 2011
  ((
  Kính gởi:
  - Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thị xã;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
  - Hiệu trưởng trường Thực nghiệm Giáo dục phổ thông

  Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX);
  Căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011;
  Căn cứ công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011;
  Căn cứ Phương hướng và nhiệm vụ năm học của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, với chủ đề “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010–2011 như sau:
  A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh (HS). Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa họat động này trở thành họat động thường xuyên trong các cơ quan quản lý và các nhà trường trung học.
  2. Tập trung quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục:
  a. Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học và đổi mới kiểm tra, đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình GDPT; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và công tác quản lí chuyên môn;
  b. Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế họach cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học”. Tiếp tục tổ chức và thực hiện có hiệu quả chủ trương này;
  c. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử. Tăng cường vai trò của các phòng GDĐT, trường THCS, THPT trong việc quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;
  d. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho HS;
  3. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá hiệu trưởng các trường trung học theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp GV trung học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL và GV nhằm nâng cao mức độ đạt chuẩn;
  4. Tích cực triển khai và thực hiện đề án phát triển trường THPT chuyên giai đọan 2010-2015, tạo sự chuyển biến nhận thức và mục đích phát triển trường chuyên, chuyển biến về kết quả phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu, tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài.
  B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành
  - Các phòng GDĐT, trường THCS, THPT tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Hai không” gồm 4 nội dung “
   
  Gửi ý kiến