Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - 3/2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Công Mới (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:50' 11-05-2011
  Dung lượng: 77.5 KB
  Số lượt tải: 507
  Số lượt thích: 0 người

  ĐẢNG BỘ: XÃ TRƯỜNG ĐÔNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
  CHI : TRƯỜNG ĐÔNG B Trường Đông, ngày 09 tháng 03 năm 2011 Số: BB/CB

  BIÊN BẢN
  TRÍCH SINH HOẠT CHI BỘ ĐỊNH KỲ THÁNG 03/201109/2010

  I . PHẦN MỞ ĐẦU:
  1. Hôm nay vào lúc 16 giờ 15 ngày 09 tháng 03 năm 2011;
  Địa điểm: Trường tiểu học Trường Đông B. Chi bộ họp định kỳ tháng 03/2011.
  2. Tình hình đảng viên chi bộ
  TSĐV Chi bộ: 08 ; chính thức: 08 ; dự bị: 0
  TSĐV Có mặt : 08 ; chính thức 08; dự bị: 0
  Chủ trì cuộc họp: Đ/c Lê Văn Khắp - Bí thư
  Thư ký chi bộ: đ/c Võ Công Mới
  Mời tham dự:
  Huỳnh Thành Dương
  II. PHẦN NỘI DUNG
  1. Sinh hoạt tài liệu về tấm gương đạo đức và tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mẩu chuyện về Bác trong TT công tác tuyên giáo số 03/2011.
  2. Thông tin thời sự, các tài liệu, các văn bản cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy
  3. Báo cáo thực hiện nghị quyết Chi bộ tháng 02/2011 - Phương hướng tháng 03/2011 và các văn bản của Chi bộ.
  4. Chi bộ thảo luận Ngị quyết và phân công thực hiện.
  5. Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên trong tháng.
  6. Giới thiệu người ra ứng cử HĐDN xã.
  7. Sinh hoạt Chuyên đề quý I/2011
  8. Báo cáo thu chi đảng phí trong tháng và đóng đảng phí.
  * Đi vào nội dung cụ thể:
  Diễn biến cuộc họp
  1. đ/c Hương sinh hoạt tài liệu về tấm gương đạo đức và tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Đồng chí Dương Thị Kim Hương kể câu chuyện “Bác quan tâm tới chị em phu nữ và các cháu thiếu nhi”
  Qua câu chuyện đồng chí BT Chi bộ kết luận:
  2. Thông tin tài liệu cấp trên:
  + Trung ương:
  Đồng chí Khắp đọc các văn bản công văn của Trung ương:
  - Số 11-CP/CP nagy2 24/02/2011 của Chính phủ, Nghị quyết về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh xã hội.
  - Số 342-QĐ/TW ngày 28/02/2010 của Ban chấp hành Trung ương Quyết định Ban hành về chế độ đảng phí.
  + Tỉnh ủy:
  Đồng chí Khắp đọc thông tin công tác tuyên giáo số 03 năm 2011 về văn hóa xã hội.
  - Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015)
  - Số 94-CV/BTCTU ngày 30/3/2010 của tỉnh ủy Tây Ninh về việc bổ sung thực hiện hướng dẫn số 17-HD/BTCTU ngày 14/8/2008
  + Huyện ủy: /
  + Đảng ủy
  Đ/c Khắp đọc các thông tin tài liệu của Đảng ủy
  - Số 27-BC/ĐU ngày 4/3/2011 của Đảng ủy xã Trường Đông: Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2011 và phương hướng tháng 03/2011
  - Số 36 -KH/ĐU ngày 24/01/2011 của Đảng ủy xã Trường Đông: Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2011.
  - Số 37 -KH/ĐU ngày 15/02/2011 của Đảng ủy xã Trường Đông: về việc thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
  - Số 38 -KH/ĐU ngày //2011 của Đảng ủy xã Trường Đông:về việc thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh quốc gia trong tình hình mới.
  - Số 40 -KH/ĐU ngày 15/2/2011 của Đảng ủy xã Trường Đông: Kế hoạch về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011
  - Số 41-KH/ĐU ngày 15/2/2011 của Đảng ủy xã Trường Đông: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
  - Số 42-KH/ĐU ngày 15/2/2011 của Đảng ủy xã
   
  Gửi ý kiến