Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  CV 2618 SGDDT-KT cấu trúc đề thi HK

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GDĐT Tây Ninh
  Người gửi: Mr Hieu (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:11' 23-11-2011
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người

  UBND TỈNH TÂY NINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số : 2618 SGDĐT-KT
  V/v Ban hành cấu trúc đề kiểm tra học kì 1, học kì 2 đối với lớp 9, lớp 12

  
  Tây Ninh , ngày 21 tháng 11 năm 2011
  
  
  Kính gởi : - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thị);
  - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
  - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện (thị);
  - Hiệu trưởng trường Thực nghiệm Giáo dục phổ thông Tây Ninh.


  Thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành cấu trúc đề kiểm tra học kì 1, học kì 2 đối với lớp 9, lớp 12 để áp dụng cho năm học 2011 - 2012 trở về sau, cụ thể:
  1/ Đối với lớp 9 :
  - Thực hiện phương thức tự luận : Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí
  - Thực hiện phương thức trắc nghiệm khách quan : Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh


  2/ Đối với lớp 12 THPT :
  Đề kiểm tra có 02 phần gồm phần chung và phần riêng (phần chương trình chuẩn và phần chương trình nâng cao)
  - Thực hiện phương thức tự luận : Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí
  - Thực hiện phương thức trắc nghiệm khách quan : Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh


  3/ Đối với lớp 12 GDTX:
  Đề kiểm tra có không có phần riêng
  - Thực hiện phương thức tự luận : Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí
  - Thực hiện phương thức trắc nghiệm khách quan : Vật lí, Hóa học, Sinh học


  4/ Lưu ý :
  - Cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 và 2 của lớp 9 và lớp 12 được Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ban hành chỉ phục vụ cho việc tổ chức kiểm tra học kì 1 và 2 hàng năm;
  - Việc tổ chức bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện theo đúng cấu trúc và nội dung
  đề thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
  - Các văn bản có nội dung trái với hướng dẫn này đều bị hủy bỏ.

  Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi và hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc cần liên lạc về Phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục (điện thoại 0663.815982) để được hướng dẫn, giải quyết.
  GIÁM ĐỐC
  Nơi nhận :
  - Như kính gởi;
  - Các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
  - Phòng GDTrH, GDTX;
  - Lưu VP, KT. (Đã kí và đóng dấu)

  Đổng Ngọc Lập
   
  Gửi ý kiến