Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  KE HOACH BDTX NH 2013 -2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thái Quang Tiến
  Ngày gửi: 16h:16' 17-04-2013
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG  THCS BỔ TÚC          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             

  Suối Dây, ngày tháng năm 2013
   

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC: 2013 - 2014
                                         
  Họ và tên giáo viên: Thái Quang Tiến
  Trình độ CMNV: CĐSP
  Dạy môn:    Tin học Khối 6,7,8,9
                               
              Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
              Căn cứ Thông tư số ……… - PGD&ĐT ngày / /
              Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Bổ Túc, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) năm học 2013 – 2014 như sau:
   
  I. MỤC TIÊU
  + Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  + Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.
  + Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm sóa hiệu quả các yếu tố này.
  + Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.
  + Có biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hộ trợ của CNTT
  + Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
  II. NỘI DUNG:
  - Nội dung 1:
  - Nội dung 2:
  - Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.
  Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Tôi thực hiện bồi dưỡng  thường xuyên : 06 mô đun sau:

  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung
  mô đun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Thời gian
  tự học
  ( tiết )
  Thời gian học
  tập trung
  ( tiết )
  
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

   
  THCS 2
  +Hoạt động học tập của học sinh THCS.
  1. Hoạt động học tập
  2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
  +Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

   
  10

   
  2

   
  3
  
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

   
   
  THCS 14
  +Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  +Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

   
   
   
  10

   
   
   
  2

   
   
   
  3
  
  

  THCS 15
  Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học
  2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
  3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học.
  Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm sóa hiệu quả các yếu tố này.

   
   
   
  10

   
   
   
  2

   
   
   
  3
  
  VI. Tăng cường năng lực dạy học:

   
   
  THCS 18
  +Phương pháp dạy học tích cực.
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
  3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực
  +Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

   
   
  10

   
   
  2

   
   
  3
  
  

   THCS 19
  Dạy học với CNTT
  1. Vai trò của CNTT trong dạy học
  2. Úng dụng CNTT trong dạy học
  Có biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hộ trợ của CNTT

   
   
  10

   
   
  2

   
   
  3
  
  VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

   
   
   
  Gửi ý kiến