Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  Vở bài học và bài tập

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Như Quỳnh
  Ngày gửi: 11h:59' 19-10-2020
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 329
  Số lượt thích: 0 người
  
  ÔN TẬP ĐẦU NĂM
  *********
  1. Nguyên Tử:
  - Nguyên tử là ............................................................................................................................................
  vỏ gồm ....................................

  Ntử ............................................
  hạt nhân
  ..............................................
  - Electron ........................................................................................................................
  ............................................................................................
  2. Nguyên tố hoá học:
  - Nguyên tố hoá học là ..........................................................................................................................
  - Nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hoá học .........................................................................................
  3. Hoá trị của một nguyên tố:
  - Hoá trị của nguyên tố được xác định theo ...........................................................................................
  - Quy tắc hoá trị:......................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  4. Định luật bảo toàn khối lượng:
  .................................................................................................................................................................
  Xét phản ứng :A + B ( C + D
  Ta có : .....................................................................
  5. Mol:
  - Mol:
  - Khối lượng mol:
  - Thể tích mol
  - Các công thức chuyển đổi:

  6. Tỉ khối chất khí:
  - Tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B: 
  - Tỉ khối của chất khí A đối với không khí :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ :
  Bài 1:
  Nguyên tử
  số p
  số e
  số lớp e
  số e lớp trong cùng
  số e lớp ngoài cùng
  
  Nitơ
  7
  ...
  2
  2
  ...
  
  Natri
  ...
  11
  ...
  2
  ...
  
  Lưu huỳnh
  16
  ...
  ...
  2
  ...
  
  Agon
  ....
  18
  ...
  2
  ...
  
  Bài 2: Tính hoá trị của các nguyên tố:
  a) Cacbon trong : CH4, CO, CO2.
  .......................................................................
  b) Sắt trong: FeO, Fe2O3.
  ......................................................................
  Bài 3: Có những chất khí riêng biệt sau: H2, NH3, SO2. Hãy tính;
  a) Tỉ khối của mỗi khí trên đối với không khí.
  ..................................................................................................................................................................
  b) Tỉ khối của mỗi khí trên đối với khí N2.
  .....................................................................................................................................................................
  7. Dung dịch:Nồng độ dung dịch:
  - Nồng độ phần trăm: 

  - Nồng độ mol/l: 

  8. Phân loại hợp chất vô cơ: .....loại
  a. Oxit:..............................................................................................................................................
  - Phân loại:....................................................................................................................................
  -Tính chất:
  Oxit axit Oxit bazơ
  .................................................................................. .........................................................................
  .................................................................................. .........................................................................
  ................................................................................... .........................................................................
  ................................................................................... ........................................................................

  b. Axit:......................................................................................................................................................
  - Phân loại:..................................................................................................................................
  -Tính chất:
  .....................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................

  c. Bazơ:............................................................................................................................................
  - Phân loại:..........................................................................................................................
  -Tính chất:
  .....................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  d. Muối:............................................................................................................................................
  - Phân loại:.................................................................................................................................
  -Tính chất:
  .....................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học:
  Ô nguyên tố: ......................................................................................................................................
  Chu kì:...............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  Nhóm: :...............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  II. Bài tập:
  Bài 1: Trong 800 ml dung dịch NaOH có 8 gam NaOH.
  a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.
  ................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  b) Phải thêm bao nhiêu ml dịch NaOH trên để có dung dịch NaOH 0,1M?
  ................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  Bài 2: Nguyên tố A trong
  BTH có số hiệu nguyên tử là 12. Hãy cho biết:
  a) Cấu tạo nguyên tử của nguyên tố A?
  ................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  b) Tính chất hoá học đặc trưng của nguyên tố A?
  ................................................................................................................................................................
  c) So sánh tính chất hoá học của nguyên tố A với các nguyên tố đứng trên và dưới trong cùng nhóm, trước và sau trong cùng chu kì
  ................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  Chương I: Nguyên Tử

  Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ.


  I.Thành phần cấu tạo của nguyên tử:
  1. Electron:
  a. Sự tìm ra electron: (bởi ........................ vào năm ......................).
  - Khi không có ............................. tia ........................... truyền ............... và .............. về phía .............................
  -Tia âm cực la ........................................................................ gồm các .....................................................
  b. Khối lượng và điện tích của e:
  me = ......................................... kg. qe = ................................... C
  qe = ....................................

  2. Sự tìm ra hạt nhân ngtử:
  - Ngtử có cấu tạo .........................., có phần mang ....................................... là ..............................................
  - Xung quanh ....................... có các ................ tạo nên ..........................................
  - Khối lượng ngtử hầu như tập trung ở ...................................................
  3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
  a. Sự tìm ra proton (bởi ............................. vào năm ................................)
  mp = ......................................kg qp = ................................... C
  qp = ...................................
  b.Sự tìm ra nơtron (bởi ............................. vào năm ................................)
  mn = ..................................................kg qn = ..........
  II. Kích thước và khối lượng của ngtử :
  Kích thước:
  Ngtử có đường kính khỏang ......................... m
   
  Gửi ý kiến